Download

Description Download
જનરલ હોસ્પિટલ મહેસાણાની પ્રોગ્રેસ વિગત png
રોગી કલ્યાણ સમિતિ ગાઈડલાઈન્સ png
સેવા કાર્ડ કોમન ફોરમેટ ગાઈડલાઈન્સ png
સેવા કાર્ડની સોફ્ટ કોપી png
વિદેસ પ્રવાસ ગાઈડલાઈન્સ png
UDID ગાઈડલાઈન્સ png
Gujarati Shruti-Indic 32 Bit png
Gujarati Shruti - Indic 64 Bit png
Gujarati Input Tool png